Ved at lade teknologien tage over sparer du tid, reducerer omkostninger og arbejder mere effektivt! I en økonomiafdeling udføres mange dele af afslutningsarbejdet stadig manuelt. Den manuelle håndtering af transaktioner og rapporteringen af konti er en af de allermest tidskrævende processer.

Afstemningssystemet Adra ACCOUNTS er en løsning til automatisering, standardisering og visualisering af håndteringen af transaktioner og til oprettelse af afslutningsbilag for balancekonti til månedsafslutningen.

Fordele ved ACCOUNTS

ACCOUNTS har mange fordele for alle involverede i afstemningssprocessen:

Arbejdsgangen i ACCOUNTS

Workflow i ACCOUNTS består af fire trin. Klik på trinene for mere info:

Overordnet beskrivelse

ama-dk


Flerbrugersystem

ACCOUNTS er et flerbrugersystem med fem forskellige roller. Rollerne styrer, hvad en bruger skal kunne se og gøre i systemet. Brugeren kan kobles til et eller flere selskaber i koncernen og tildeles rettigheder ud fra arbejdsopgaven. Pålogning på systemet kan enten gøres med “enkelt logon” eller med egendefineret brugernavn og adgangskode.

 

Med en softwareløsning fra Adra får vi vores investering tilbage i form af overblik, sporbarhed og bedre disponering af vores tid

Nemi Forsikring A/S