Kontrollerer din virksomhed hundredvis af balancekonti i løbet af periodeafslutningen? Så ved du alt om, hvilken udfordring det er at bevare overblikket under tidspres.

Uanset om du arbejder med regneark, ringbind eller et digitalt arkiv, er det afgørende at bevare styringen og overblikket. Du skal til enhver tid have al dokumentation på plads, så du har overblikket over status, for hver eneste person og opgave.

Og det er her, BALANCER kommer ind i billedet. Applikationen hjælper dig med at strømline og digitalisere periodeafslutningen. Det gør det muligt at forenkle besværlige arbejdsgange, og erstatte regneark samt manuelle opgaver, som let kan være en kilde til fejl. Dashboard giver et fuldstændigt øjebliksbillede igennem hele processen. Det betyder i sidste ende, at du kan stole på tallene, frigøre tid og få afsluttet hurtigere.

Ved hjælp af BALANCER kan økonomiafdelingen få fuld kontrol over hele processen, idet applikationen sikrer fuld gennemsigtighed, nøjagtighed og efterlevelse af god regnskabsskik i alle aspekter af periodeafslutningen.

AM_kontrollrum_no-sides_TASKS_NEWLOGO_2015 v 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Stjerne fordele

Five Star 450 px

Fuldstændig kontrol over afstemning af balancen

BALANCER giver fuld kontrol over hele processen, fra klargøring og første råbalance til endelig godkendelse og revision. Alle data lagres i et sikkert digitalt arkiv, hvilket eliminere behovet for ringbind og fotokopier. Igennem hele processen har du både et overordnet overblik i realtid samt adgang til samtlige detaljer, uanset om din opgave er at udarbejde, godkende eller revidere.

Overblik i realtid

BALANCER giver dig øjeblikkelig status på opgaver under udarbejdelse, godkendelse og revidering.

Gør det enkelt at overholde interne regler og lovgivning

BALANCER gør det enkelt at overholde lovgivningen ved at afstemme balancesaldi, efterhånden som de overføres. Programmet muliggør sporing og revisionssporet er tilgængeligt i digital form, for enhver intern som ekstern revisor.

Øg produktiviteten

Kontoformål og afstemningsprocedurer tilknyttes hver enkelt balancekonto –så alle ved, hvorledes de skal udføre deres opgaver og hvornår.

Manuelle fejl elimineres, hvilket betyder, at medarbejderne kan fokusere på andre væsentlige opgaver. Automatisering af en række nøgleprocesser, frigiver arbejdstid samt reducerer udgifterne til udskrivning og kopiering væsentligt.

Afslut hurtigere, og undgå risici

Ved at strømline og digitalisere periodeafslutningen kan BALANCER forkorte denne proces. Samtidig undgår man at skulle vælge imellem hastighed og nøjagtighed, hvilket ellers ofte er tilfældet, fordi applikationen gør det enkelt at overholde lovgivningen og opfylde de høje krav, der stilles til styringen af en effektiv periodeafslutning.

”Med Adra ACCOUNTS bruger vi kun 10 min. om måneden på bankafstemning – mod tidligere 10-15 min. om dagen”

Arne Stubbe Automobiler