De unikke datamatchningsløsninger fra Adra har hjulpet tusindvis af virksomheder til en bedre og mere interessant hverdag. Her fortæller nogle af vores kunder om, hvordan et manuelt, besværligt og tidskrævende arbejde kunne blive nemt og enkelt ved at blive erstattet af teknik.

”Med Adra Match Accounts bruger vi nu kun 10 min. om måneden på bankafstemning – mod tidligere 10-15 min. om dagen”
siger Martin Albæk, regnskabschef og med i ledelsen af Arne Stubbe Automobiler A/S

Ascendi løser både strategiske og operationelle opgaver for Danmarks største offentlige virksomheder og har derfor stor og detaljeret viden om økonomistyring og regnskab inden for stat, regioner og kommuner.

Automatiserede bankafstemninger er i dag en hel naturlig del i mange virksomheders proces for at aflægge korrekte regnskaber. It-systemer har erstattet det manuelle og tidskrævende arbejde, men det ændrer ikke på kravene til den dokumentation af afstemningerne, der skal være i henhold til lovgivningen og til brug for revisionen.

For syv år siden udførtes al afstemning på Clas Ohlson med pen og papir. En opgave, der slugte mere og mere tid og personale. Virksomheden, der løbende har udvidet med flere butikker i Sverige og i udlandet, havde brug for et hurtigere og mere effektivt system.

Crabtree & Evelyn, som er en international forhandler af naturlige sundheds- og skønhedsprodukter, bruger Adra – den førende leverandør af software til automatiseret regnskabsafstemning – til at effektivisere deres kontoafstemningsproces.

Med 12 supermarkeder i Sydsjælland, på Stevns, Møn og Falster og en årlig omsætning før moms på 500 mill. kr. er Fog SuperBest en markant succes på det stærkt konkurrenceprægede dagligvaremarked.

Digitalisering af Finance i Fujitsu Der kan være stor værdi i at digitalisere økonomifunktio­nen med løsninger fra Basicos CFO Toolbox. Digitalisering af processer handler ikke alene om at reducere omkost­ninger, men også om at øge kvaliteten og frigøre tid til værdiskabende aktiviteter. Der findes nu teknologi, som kan medvirke til at effektivisere en lang række […]

Adra , den førende leverandør af software til automatisering af finansielle konti, har indgået en aftale med Jewson, den førende leverandør af trævare- og byggeprodukter til byggebranchen og private husholdninger, om at effektivisere deres afstemningsproces. Adra Accounts understøtter afstemningsafdelingen i håndteringen af over 1,6 millioner transaktioner på årsbasis for Jewson og andre associerede selskaber i koncernen Saint– Gobain Building Distribution Group.

Kolding er udpeget som energiby og derved som frontløber for klimaindsatsen i Danmark. Også på andre områder er Kolding kommune i front – med en af de få kvindelige kommunaldirektører, med en meget informativ hjemmeside med bl.a. en populær netbutik – og med fokus på økonomistyring bl.a. via automatiske afstemninger.

LRF Media introducerede Adra Accounts i begyndelsen af​2010. I første omgang hovedsageligt for at automatisere deres bankafstemninger. Tidligere blev alt dette udført manuelt med pen og papir – et arbejde, der spildte store mængder tid og energi.

Med fjorten datterselskaber har Lunds Energikoncernen AB tusindvis af poster at holde styr på hver måned. Bare at finde alle de tal frem, der skulle afstemmes, tog en dag pr. måned. Allerede efter et halvt år er den tid reduceret til en time.

Marginalen Finans styrker og aflaster kunders økonomiafdelinger med regnskab, inkasso, finansielle serviceydelser og fakturaadministration. Sidst tilkomne er Bank2 og Citibank i Sverige.

– Før vi fik Adra ACCOUNTS var afstemning besværligt og tidskrævende. Nu afstemmer vi enkelt, overskueligt og korrekt. Således kan vi give det fra os med fuld vished om, at alt stemmer og er sporbart, siger regnskabsmedarbejder i Nemi Forsikring, Oddrun Fristad. Afstemningen udføres og rapporteres nu i overensstemmelse med revisorernes krav.

Orkla har en rammeaftale vedrørende automatisk afstemning med Adra ,så alle selskaberne i Orkla på en let og effektiv måde kan få automatiseret disse funktioner. Orkla Shared Services har etableret løsningen og står for driften af den, så de enkelte selskaber i koncernen slipper for at skulle tænke på dette.

For at få bedre kontrol over transaktionerne mellem Oslo Kommune og NAV udskrev Helse- og velferdsetaten i Oslo en udbudsrunde for tre udbydere i jagten efter en afstemningsløsning, der dækkede deres behov. Løsningen blev Adra .

Det franske industrikonglomerat Saint-Gobains danske aktiviteter inden for distribution af produkter til byggesektoren er samlet i SGDD. Saint-Gobain er en af verdens største virksomheder inden for udvikling, produktion og distribution af byggematerialer, glas og andre specialprodukter. På distributionsområdet er Saint-Gobain markedsledende i Europa, når det gælder byggematerialer, sanitet, varme og VVS.

SEAS-NVE er med sine 335.000 andelshavere Danmarks største kundeejede energikoncern. Da kernekompetencen omfatter både el-produkter og fibernetløsninger til såvel privat som erhverv, er mængden af ind- og udbetalinger, der hver måned skal afstemmes, i sværvægtsklassen.

I de senere år har Sparekassen Vendsyssel oplevet stor vækst på alle områder – og gennemført 4 sammenlægninger med andre lokale pengeinstitutter. I dag dækker sparekassen størstedelen af Vendsyssel – med sit hovedkontor i Vrå og sine 18 filialer i landsdelen. Dertil kommer en filial i København, som blev åbnet i sommeren 2007.

  Toyota Financial Services vælger BALANCER Toyota Financial Services, Swedish Branch, har indgået aftale med Adra, omkring månedsafslutningsprogrammet BALANCER.  I slår til direkte efter markedsintroduktionen – Hvorfor? ”Da jeg så Balancer indså jeg dets enestående fordele, hvor stort et arbejde det kan spare os for og hvor stor efterspørgslen bliver, når andre økonomichefer får lejlighed […]

Twilfit er en detailhandelskæde inden for lingeri med butikker over hele landet. Det er ensbetydende med mange salgssteder og en meget stor mængde af transaktioner, hvilket komplicerer muligheden for at have maksimal kontrol over pengene. Organisationen er trimmet, og med kun to personer i økonomiafdelingen bliver både ansvaret og arbejdsbyrden tung.