Adras unika datamatchningslösning har hjälpt tusentals företag till en bättre och intressantare vardag. Här berättar några av våra kunder om hur ett manuellt, svårt och tidskrävande arbete kunde bli enkelt genom att ersättas av teknik.

Ascendi löser både strategiska och operativa uppgifter för Danmarks största offentliga verksamheter och har därför stora och djupgående kunskaper om ekonomistyrning och redovisning på såväl statlig, regional som kommunal nivå.

Automatiserad bankavstämning är idag en naturlig del av processen för många företag när man ska avlägga korrekta räkenskaper. Olika it-system har ersatt det manuella och tidskrävande arbetet. Däremot har inget förändrat kraven på att avstämningar ska vara dokumenterade, uppfylla krav i lagar och regler samt fungera som underlag i företagets redovisning.

För sju år sedan gjordes all avstämning på Clas Ohlson med papper och penna. En uppgift som slukade allt mer tid och personal. Företaget som stadigt växte med fler butiker både i Sverige och utomlands behövde ett snabbare och effektivare system.

Den internationella återförsäljaren av naturliga hälso- och skönhetsprodukter, Crabtree & Evelyn, tar hjälp av Adra – den ledande leverantören av mjukvara för automatiserad kontoavstämning. Detta i syfte att effektivisera sina kontoavstämningsprocesser.

Med sina tolv stormarknader i södra Själland, Stevns, Møn och Falster, och en årsomsättning (exklusive moms) på 500 miljoner danska kronor, är Fog SuperBest en tydlig stjärna på den hårda dagligvarumarknaden.

Även om Jewson redan hade ett enkelt avstämningsverktyg upplevde man att mycket tid lades på manuell avstämning av transaktioner eftersom deras gamla system inte var tillräckligt flexibelt för att hantera de komplexa kraven för datamatchning.

Kolding har utnämnts till en grön stad och går därmed i bräschen för klimatsatsningen i Danmark. Även på andra områden ligger Kolding i framkant t.ex. genom att vara en av få städer som har en kvinnlig kommunchef. Kommunen har en mycket informativ hemsida med en populär nätbutik. Därtill fokuserar man på ekonomistyrning genom exempelvis automatisk avstämning.

Tidigare använde vi Excelark och pärmar och kände att vi hade en bra process i slutet av månaden. Med BALANCER har vi fått mycket bättre kontroll över hur månadsbokslutsarbetet framskrider.

LRF Media introducerade Adra ACCOUNTS i början av år 2010. Inledningsvis främst för att automatisera sina bankavstämningar. Tidigare gjordes allt detta manuellt, med papper och penna, ett arbete som ödslade stora mängder tid och energi.

Med fjorton dotterbolag har Lunds Energikoncernen AB tusentals poster att hålla reda på varje månad. Bara att plocka fram alla siffror som skulle matchas tog en dag per månad. Redan efter ett halvår har den tiden minskats till en timme.

Marginalen Finans klarar sina deadlines tack vare automatisk avstämning. När vi når 80-90 procents automatisk avstämningsgrad så är vi hemma. Det säger Gunilla Eriksson på Marginalen Bank.

– Innan vi hade Adra ACCOUNTS var avstämningsprocessen tungrodd och tidskrävande. Nu stämmer vi av enkelt, översiktligt och korrekt. Det gör att vi är säkra på att allt stämmer och är spårbart, säger Oddrun Fristad som arbetar med redovisning på Nemi Forsikring.

Orkla har tecknat ett ramavtal beträffande avstämning med Adra. Avtalet innebär att alla företag inom Orklakoncernen på ett enkelt och effektivt sätt kan automatisera avstäming och rapportering.
Orkla Shared Services konfigurerar och hanterar lösningen vilket betyder att de enskilda företagen inom koncernen slipper tänka på det.

Avdelningen ”Hälsa och välfärd” i Olso kummun ansvarar bland annat för utbetalningar av bostadsbidrag, på uppdrag av stadsdelsnämnderna. Några av utbetalningarna görs via NAV. Efter NAV-reformen år 2009 fick Oslo kommun ett starkt behov av en avstämningslösning som gav bättre kontroll över transaktionerna.

Det franska industrikonglomeratet Saint-Gobains danska aktiviteter inom distribution av produkter för byggsektorn är samlade i SGDD. Saint-Gobain är en av världens största aktörer inom utveckling, produktion och distribution av byggmaterial, glas och andra specialprodukter. På distributionsområdet är Saint-Gobain marknadsledande i Europa inom byggmaterial, sanitet, värme och VVS.

– Fram till det att vi fick Adra ACCOUNTS var vi tre medarbetare som varje månad arbetade med den månatliga kontoavstämningen. Nu är vi två personer och klarar det hela på ett par dagar.

På senare år har Sparbakens Vendsyssel vuxit så det knakat och genomfört fyra sammanslagningar med lokala penninginstitut. Idag täcker sparbanken merparten av Vendsyssel med sitt huvudkontor i Vrå och sina 18 filialer i regionen. Därtill kommer en filial i Köpenhamn som öppnades sommaren 2007.

  Toyota Financial Services väljer BALANCER Toyota Financial Services, Swedish Branch, har idag ingått i avtal med Adra Match AB, avseende månadsbokslutsprogramvaran BALANCER. Direkt efter marknadsintroduktionen, klipper ni till – varför? ”När jag såg BALANCER förstod jag dess enastående nytta. Och hur mycket möda den kan bespara oss. Och hur stor efterfrågan kommer bli bara […]

Twilfit är en detaljhandelskedja inom damunderkläder med butiker över hela landet. Det betyder många försäljningsställen och en mycket stor mängd transaktioner, vilket komplicerar möjligheten att hålla maximal kontroll på pengarna. Organisationen är slimmad och med bara två personer på ekonomiavdelningen blir både ansvaret och arbetsbördan tung.