Avstämningssystemet Adra ACCOUNTS är en lösning för att automatisera, standardisera och visualisera hanteringen av transaktioner och skapa bokslutsunderlag för balanskonton till månadsbokslutet.

Genom att låta teknik ta över sparar du tid, minskar kostnader och arbetar mer effektivt. På en ekonomiavdelning utförs fortfarande många delar av bokslutsarbetet manuellt. Den manuella hanteringen av transaktioner och rapporteringen av konton är en av de allra mest tidskrävande processerna.

Fördelar med ACCOUNTS

ACCOUNTS har ett stort antal fördelar för all personal som är delaktiga i avstämningsprocessen:

  • Enhetliga, förenklade arbetsprocesser
  • Lätt att implementera, lära och använda
  • Flexibel och skalbar lösning – växer med ditt företag
  • Hög prestanda – processar stora mängder data på kort tid
  • Avancerad logik – korrekt matchade resultat
  • Enkelt att få ut rapporter och grafer
  • Dashboard ger god överblick
  • Workflow – organisera, planera och få kontroll

Arbetsflödet i ACCOUNTS

Totalt sett sparar vi ungefär 24-25 timmar per månad på att stämma av automatiskt med Adra ACCOUNTS

Twilfit, Michael Möller, redovisningschef