Kämpar din organisation med att ha kontroll över alla återkommande processer som finns i arbetsgrupper och dotterbolag? Det kan vara bokslutsprocessen, kontroll och betalning av moms och avgifter, uppgifter och underlag till revisorer, intern kontroll eller andra ständigt återkommande uppgifter.


 

TASK MANAGER är specialbyggt för att hantera de ständigt återkommande processerna på en ekonomiavdelning. Lösningen har ett modernt, intuitivt gränssnitt och är byggt för att du ska kunna bygga och hantera processer i världsklass

Circles - Svenska

 

FUNKTIONER I KORTHET

Om du är som de flesta av våra kunder så har du flera långa listor i delade Excel-ark för att hantera dina checklistor. Ni kämpar med att få överblick och kontroll samtidigt som det ska vara effektivt. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att få alla att efterleva den överenskomna processen på alla avdelningar och bolag, dessutom kanske i flera olika länder. Det är ofta mycket frustrerande att försöka ha kontroll i delade kalkylark. Läs vidare om hur TASK MANAGER löser dessa utmaningar:

Uppgiftsmallar och bibliotek med ”att göra”-listor

Skapa uppgiftslistorna en gång och använd dem sedan gång på gång eller som en adhoc-lista. Beskriv syftet och hur arbetet eller uppgiften ska utföras. Arbetet och uppgifterna kommer sedan kunna utföras som bestämt –  månad för månad, år efter år. Dessutom vet nya medarbetare precis hur uppgifter ska göras.

Picture 1

Uppgiftslistor 

Välj bland dina uppgiftslistor, t.ex. din bokslutskalender eller din budgetprocess, och fördela ut månadens arbete. Du kan även importera en uppgiftslista från ett kalkylark. Skapa beroenden, underuppgifter och checklistor för att se till att allt verkligen blir utfört korrekt.

Picture 2

Dag noll

Du behöver inte ställa in den dag som arbetet ska vara klart för varje uppgift. Du definierar en plus- minus-relation i förhållande till den dag arbetet ska vara klart – ”dag noll”. Ställ in dag noll för hela uppgiftslistan, exempelvis ett månadsbokslut, och alla uppgifter som hör till listan kommer automatiskt få rätt dag då uppgiften ska vara klar.

Picture 3

Uppgiftsöversikt och kontrollpanel

Den avancerade kontrollpanelen med ”drag and drop”-funktionalitet ger dig en grafisk översikt av allt du behöver ha koll på. 

Picture 4

Påminnelser i applikationen och via epost

Larm och påminnelser säkerställer att alla vet vad som ska göras, när det ska göras och hur – även på sin Smartphone. 

Samarbetskoncept och validering

Ladda upp dokumentation och bilagor samt gör kommentarer på olika uppgifter. Samarbetskonceptet gör det möjligt för olika team-medlemmar att samarbeta, exempelvis genom att färdigställa olika uppgifter på en och samma uppgiftslista/bokslutskalender.

Arbetsflöde, godkännandeprocess och full spårbarhet

Funktionalitet för arbetsflöden med godkännandeprocess gör det möjligt att säkerställa regelefterlevnad och kontroll. Systemet ger full spårbarhet på alla uppgifter och allt som utförs.

Mobilt

Behåll kontrollen i alla lägen. Använd din Smartphone eller surfplatta för att granska dina uppgifter och klarmarkera. Som chef kan du kan granska och godkänna samt verifiera när dina team-medlemmar är klara. Du har alltid en komplett översikt.

Adra task Manager On the Go 2015-06-09

 

Anmäl dig till en personlig visning här!

FÖRDELAR

Bygg och hantera processer i världsklass

Äntligen kan du åstadkomma optimerade processer som utförs på samma sätt varje gång månad efter månad med full spårbarhet. Intern kontroll och revisorerna kommer bli överlyckliga.

Effektivitet

När du skapat policys och processer som fungerar för din organisation ökar effektiviteten och produktiviteten. Du frigör tid för andra uppgifter.

Kontroll och riskhantering

Kontrollera din operationella effektivitet och den finansiella rapporteringen. Få synlighet och styrning på kontrollfunktionerna i hela din organisation. Framtvinga och hantera interna kontroller, minimera risk samt kontrollera att lagar och regler efterlevs.

Adra Task Manager Financial Controls_

Minska ledtider, korta processerna och få saker gjorda i tid

Automatisera hanteringen i bokslutsprocessen och i alla andra processer i organisationen. Minska ledtider, förkorta processer och få saker utförda i tid.

Förbättra samarbetet och få glad personal

Minska antalet epost-meddelande, telefonsamtal, konferenssamtal och statusmöten. Inga fler problem med Excelark låsta av en kollega. Med TASK MANAGER säkerställer du att varje medarbetare är uppdaterad och att teamet har ett gott samarbete. 

Adra Task Manager_Operational Efficiency

 

Anmäl dig till en personlig visning här!

TASK MANAGER – Funktionsöversikt

Revisorerna känner att de har en bättre överblick och inte längre behöva skriva ut dokument i förväg. Deras arbete underlättas och de kan gå direkt in i BALANCER och granska aktuella konton.

Fastighetsmäklare Krogsveen AS