Der kan være stor værdi i at digitalisere økonomifunktio­nen med løsninger fra Basicos CFO Toolbox. Digitalisering af processer handler ikke alene om at reducere omkost­ninger, men også om at øge kvaliteten og frigøre tid til værdiskabende aktiviteter.

Der findes nu teknologi, som kan medvirke til at effektivisere en lang række processer; både i og uden for økonomifunkti­onen. Denne artikel handler om Fujitsu, som med stor succes har taget den nye teknologi til sig og sat strøm til en række arbejdsgange. Dette har medført store gevinster i form af tidsbesparelser, lavere omkostninger, forbedret dokumen­tation og mere effektive arbejdsprocesser i økonomifunktionen.

I denne artikel fortæller Fujitsus CFO Martin Tørnes om, hvorfor de netop valgte løsningerne TASK MANAGER og BALANCER fra Basicos CFO Toolbox.