Finansiel kontrol og overholdelse af lovgivning er en fundamental del af en virksomheds rammer for ERM (Enterprise Risk Management), der potentielt kan indeholde flere af disse branchespecifikke regler og rapporteringsprocedurer.

Ud over regulatorisk pres (SOX sektion 404, COBIT, PCI, ISO 17799/27002) vil en virksomhedsfinansielle risikovillighed primært være afgørende for niveauet af finansielle kontrolforanstaltninger. Der findes adskillige rammer og retningslinjer for en metodisk tilgang til udvikling af finansielle kontrolforanstaltninger. COSO er på globalt plan den mest anerkendte ramme, og en række lande bruger denne ramme som retningslinje for deres lovgivning vedrørende intern kontrol med finansiel rapportering. 

 

Målet med finansiel kontrol og overholdelse af lovgivning: 

 • At have tillid til og sikre tallenes integritet!
 • Overholde lovgivning
 • Identificere risici og fastlægge procedurer, der eliminerer dem

 

Adra Task Manager_Operational Efficiency

Driftsmæssige udfordringer

Der er mange driftsmæssige udfordringer forbundet med at etablere effektive interne rammer for kontrol og sikre, at de fastlagte rutiner og kontrolaktiviteter er en del af det daglige arbejde. De mest almindelige udfordringer, vi ser, er:

 • Rammedokumentation; denne er ofte utilgængelig, findes i flere versioner og er ufuldstændig
 • Udførelse af kontrolaktiviteter; kører ikke efter en automatiseret plan, resultaterne er mangelfulde, hvad angår dokumentation
 • Gennemsigtighed i gennemførelsen af kontrolaktiviteter, overordnet overholdelse af lovgivning og områder uden risikoreduktion er ikke i realtid eller centraliseret

Processtyring og gennemsigtighed

For at opnå en god intern kontrol er der behov for processtyring og en gennemsigtighed i processerne, der sikres ved at informere organisationen om risici, og hvordan risikoen reduceres. Nøgleelementer i arbejdet for at etablere vellykkede rammer for finansiel kontrol og regeloverholdelse er:

 • Informere organisationen om risici, og hvordan de reduceres
 • Dashboard for risikostatus og rammer for kontrol
 • Etablere styring af afstemningen som en del af processen

 

Sådan understøtter Adra finansiel kontrol og overholdelse af lovgivning:

 

TASK MANAGER

 • Dokumentér, planlæg og hent realtidsstatus på interne kontroller.
 • Task Manager indeholder dashboards, der viser detaljeret dokumentation og kontrolspor for færdige kontrolaktiviteter (resultater, evaluering, test). Læs mere.

BALANCER

 • Vurder balancekonti baseret på risiko og væsentlighed, planlæg (månedligt/kvartalsvis osv.) og godkend (et eller flere niveauer) tilsvarende.
 • Dokumentér kontrolprocedurerne og lovkrav, der reducerer den identificerede risiko, og sørg for, at disse håndhæves i afstemningen.
 • Opnå gennemsigtighed i processerne gennem centralisering af information og kommunikation. Dokumentation af balancekonti i overensstemmelse med lovgivningen.        Læs mere.

ACCOUNTS

 • Reducer risiko identificeret på balancekontived at foretage afstemning af transaktioner (f.eks. bankafstemning, reskontroafstemning, hovedbogsafstemning)
 • Automatiser forretnings-kontroller af transaktionsafstemning for at sikre, at medarbejderne fokuserer på de mere risikobetonede ikke-afstemte undtagelser. Læs mere.