Alle Adras løsninger til brug for regnskabsafslutning understøtter COSO-begrebsrammen, information og kommunikation, da de giver organisationen oplysninger omkring opgaver, rating af risiko, formålet med finansielle konti og status.

Adra har et initiativ på tværs af produkter til forbedring af alle vores løsninger, som understøtter intern kontrol. Det er vores mål at levere løsninger til vores kunder, som både fungerer optimalt og opfylder behovet for problemfri regnskabsafslutningsprocesser og understøttelse af et solidt system til intern kontrol. Læs mere om COSO og intern kontrol her.

Adra_COSO_pyramid_20151215

COSOs fem komponenter inden for intern kontrol

 

Hvordan Adra understøtter intern kontrol

TASK MANAGER – dette er værktøjet, du kan bruge til at planlægge og uddelegere opgaver, inden for intern kontrol til resten af organisationen i løbet af året. Desuden giver TASK MANAGER en oversigt i realtid over status for den interne kontrol. Eksempler på aktiviteter: 

 • Udførelse af risikovurderinger (risikovurdering)
 • Test af den interne kontrol (overvågning)
 • Udførelse af kontrolaktiviteter (kontrolaktiviteter)
 • Udarbejdelse af rapporter om intern kontrol til eksterne kontrolorganer

 

BALANCER – får organisationen til at bruge et etableret program til intern kontrol eller etablere elementer til intern kontrol. Da BALANCER kun adresserer visse af driftskomponenterne relateret til risiko for balancekontiene inden for intern kontrol, er det vigtigt at huske, at der skal tages højde for alle COSO-komponenter for at opnå fuld overensstemmelse.

 • Risikorating – BALANCER giver mulighed for at registrere risikoratingen for en balancekonto baseret på virksomhedens risikovurdering.
 • Kontoformål – oplysninger om formålet med de enkelte konti. Det kan dreje sig om henvisninger til relevant lovgivning eller baggrunden for risikoratingen.
 • Afstemningsprocedure – En beskrivelse af, hvordan virksomheden vil mindske den adresserede risikorating, herunder dokumentation af kontrolaktiviteten relateret til kontoen. Dette kan dreje sig om en beskrivelse af, hvordan afstemningen foretages med ACCOUNTS eller anden afstemningssoftware.
 • Kontoroller – BALANCER giver mulighed for at implementere funktionsadskillelse relateret til processen med regnskabsaflæggelse.
 • Aktivitetslog – detaljerede logfiler viser revisionssporet for, hvem der gjorde hvad og hvornår.

 

ACCOUNTS – software til afstemning af transaktioner, som bruges til at afstemme transaktioner på en række forskellige måder og til forskellige afstemningsområder. I relation til intern kontrol og COSO vil ACCOUNTS være praktisk software til etablering af kontrolaktiviteter. Eksempler: 

 • Bankafstemning
 • Andre risikoreducerende afstemninger
 • Andre risikoreducerende afstemninger

 

Læs mere om COSO og de fem grundlæggende komponenter inden for intern kontrol.