Styring af afstemningen er et af de områder inden for finansiel styring, hvor det er muligt at opnå flere effektivitetsgevinster gennem en struktureret organisering af afstemningsaktiviteter og brug af intelligent software for at øge automatiseringen på alle de trin, hvor det er muligt.

Afstemningsprocessen er inkluderet i virksomhedens interne kontrolprocedurer, hvor finansielle risici reduceres via kontrolaktiviteter. Disse omfatter finansielle afstemningsaktiviteter som f.eks. bankafstemning, afstemning af reskontroer og kontrol af overensstemmelse i skyldige omkostninger.  Desuden er driftsmæssige afstemningsaktiviteter som f.eks. analyse af salgstal for at sikre ensartethed og dataintegritet i ERP-systemer også en vigtig del i styringen af afstemningsprocessen.

Automate tedious reconcilaition tasks

Fordele ved styring af afstemning:

  • Opnåelse af nøjagtige finansielle data og reduktion af risikoen for at afgive finaniselle fejloplysninger
  • Overholdelse af lovgivning og bedste praksis
  • Opnåelse af optimal ressourceplanlægning med forbedringer af effektiviteten og kvaliteten

 

Nøgleelementer, der skal overvejes i afstemningsprocessen: 

  • Få et klart overblik over status i afstemningsprocessen. Hvem har gjort hvad, hvornår og hvordan
  • Opnå gennemsigtighed i forhold til risikoreduktion og risikostyring i afstemningsprocessen
  • Automatisere manuelle lavrisikoaktiviteter; nul-balance-konti, konti uden bevægelser og sammenligninger mellem hovedbog og reskontroer
  • Evaluere kontienes væsentlighed
  • Ensrette prioritering i afstemningsprocessen med interne rammer for kontrol
  • Kommunikere ud til og informere alle teams og repræsentanter fra ledelsen, der er involveret i processen

 

Sådan understøtter Adra styringen af afstemningen:

 

ACCOUNTS

En avanceret og effektiv software til afstemning af transaktioner, der understøtter automatisk afstemning af alle slags data. Alle former for finansiel og driftsmæssig afstemning understøttes, og fokus kan rettes udelukkende mod undtagelser og således på en effektiv måde sikre dataenes nøjagtighed. Læs mere.

TASK MANAGER

Organiserer hele afstemningsprocessen ved at give en suveræn oversigt over alle opgavelister og statusser, forfaldstidspunkter og brugeropgaver i realtid.  Ud over finansielle afstemningsopgaver holder softwaren også styr på driftsmæssige og interne kontrolaktiviteter for at sikre gennemsigtighed og overholdelse af lovgivning. Task Manager vil hjælpe organisationen med at opnå en leanbaseret proces for styring af afstemningen. Læs mere.

BALANCER

Er designet til at organisere dokumentation og kontoafstemningsopgaver i balancen under månedsafslutningen. Godkendelsesprocessen og det detaljerede kontrolspor sikrer integritet i de afstemte saldi. Beskrivelse af afstemningsprocedurerne og risikoopgaver i forbindelse med hver konto sikrer konsistens og gennemsigtighed i indsatsen for at reducere den finansielle risiko. Læs mere.