For at opnå finansiel kontrol er der behov for en struktureret måde at styre forretningsprocesserne på, også kendt som BPM (Business Process Management). Processtyring har to nøgleelementer:

 1. At beskrive effektive finansielle procedurer og
 2. At sikre gennemførelse af processer i overensstemmelse med procedurebeskrivelsen.

Standardisering af forretningsprocesserne øger effektiviteten og reducerer omkostningerne i økonomifunktionen, hvilket er en afgørende kombination, hvis man ønsker en vellykket leanproces. Ved at fokusere på løbende forbedring af procedurerne, med fokus på risiko og væsentlighed, vil effektiviteten i processen øges med tiden.

 TM benefits Danish

Målet med styring af finansielle processer:

 • Selskabsledelse
 • Resultatstyring
 • Overholde lovgivning
 • Effektivitet
 • Kvalitet

 

Nøgleelementer i styringen af finansielle processer:

 • Definere KPI’er til måling af finansielle processer
 • Gennemsigtighed i procesflowet
 • Holde omkostningerne til implementering og udrulning af nye processer på et lavt niveau
 • Kontinuerlig forbedring, benchmarking og gennemgang
 • Risikobaseret tilgang

 

Sådan understøtter Adra styringen af finansielle processer:

 

TASK MANAGER

Beskriv og organiser opgaver i den finansielle proces. Opnå ansvarlighed gennem gennemsigtige og fastlagte processer. Omfordel ressourcer optimalt. Læs mere.

BALANCER

Organiser balanceafstemninger med fokus på en effektiv proces. Integrer med et hvilket som helst ERP-system, og automatiser processen for styring af afstemningen. Læs mere.