En topprofessionel proces for månedsafslutning afhænger af regnskabsafdelingens evne til at levere nøjagtige, kvantitative og kvalitative finansielle informationer. For at kunne levere under presset fra deadlines, der ofte bliver strammere og strammere, er to ting helt afgørende: moderne systemer og solide processer.

Processen starter, hvor posteringen af ERP-transaktioner slutter, og er en proces, der ofte omtales som R2R (Record to Report). En leanbaseret kvalitetsafslutning defineres generelt som en omkostningseffektiv proces (hurtigere, billigere og med færre medarbejdere), hvilket er opnåeligt med en standardiseret risikobaseret tilgang, hvor procedurerne er beskrevet, og hvor der er gennemsigtighed for alle, der er involveret i processen.

Adra Task Manager_Task List_ Month End Close

 

Adras løsning til styring af månedsafslutning

Struktureret proces – Fastlæg en standardiseret proces for månedsafslutning på tværs af jeres organisation. Anvend workflow-teknologi til strømlining af arbejdsgange og håndhævelse af kontroller og funktionsadskillelse. Kommuniker og indhent dokumentation for efterlevelse af politikker og procedurer for at sikre overholdelse af lovgivning. 

Kontrol – Hvem gør hvad og hvornår, med et fuldstændigt kontrolspor. Vær sikker på at arbejde i overensstemmelse med interne kontrolopgaver og regnskabsregler. Få overblik i realtid over afdelinger og lande.

Effektivitet – Afslut hurtigere, og øg effektiviteten. Adras skybaserede løsning med automatiserede kontroller og ERP-integrationer sikrer, at I har fokus på de rigtige ting. Vær på forkant med processen gennem realtidsalarmeringer og Dashboards, der optimerer afslutningsprocessen. 

 

Produkter i Adras serie til styring af månedsafslutning

 

TASK MANAGER

Med Task Manager kan I altid holde styr på enhver opgaveliste eller proces samt overvåge og strømline. I kan uddelegere ansvar, dokumentpolitikker og procedurer og sikre, at ingen aktiviteter bliver glemt. Læs mere.

BALANCER

Afstemning af balancekonti; ikke flere ringbind eller regneark. Én centraliseret platform til en standardiseret afstemningsskabelon til hele organisationen. Læs mere.

ACCOUNTS

Automatiser afstemning af konti med mange transaktioner som f.eks. bankkonti, kredit-/betalingskort, skyldige omkostninger, interne mellemværender eller interims konti. Læs mere.

INTEGRATION HUB

Integrer jeres ERP-system, så det automatisk uploader saldi, reskontrobalancer, transaktioner og meget mere. Kan integreres med SAP, Oracle, NetSuite eller et hvilket som helst andet ERP-system.