De unikke afstemningsløsninger fra Adra kan matche alle typer data. Både kvantitative og kvalitative. Hidtil er softwaren mest blevet anvendt inden for økonomiområdet, men mulighederne er uendelige. Nedenfor viser vi de områder, hvor vores produkter anvendes mest i dag:

 • Registerafstemning
 • Bankafstemning
 • Lønafstemning
 • Leverandør-/kundeafstemning
 • Afstemning af indbetalinger mod åbne resultatopgørelserfordringer
 • Valutaafstemning
 • Interimafstemning
 • Koncernafstemning
 • Momsafstemning
 • Daglige posteringer
 • Bankkort
 • Kreditkort
 • Gavekort
 • Direkte betalinger
 • Valutakonti
 • Interne mellemværender
 • Afstemning af clearede betalingskort, posteringer på bankkontoen (transaktionsniveau)
 • Diverse forskellige balancekonti
 • Periodiseringer
 • Varelager
 • Mellem systemer eller eksterne parter