Test jeres finansielle afslutningsproces

Tag en hurtig test og se, hvordan din finansielle afslutningsproces klarer sig, når det gælder finansiel kontrol og compliance samt proces- og afstemnings håndtering.

Testen tager omkring 5 minutter at udfylde

  • Test din finansielle afslutningsproces, og se, hvordan den klarer sig.
  • Bliv bevidst om udfordringerne og de løsninger, der kan skabe forbedring.

Bemærk: Dette er ikke en endegyldig test, og den bør anvendes som et værktøj til videre diskussioner.

Gratis vurdering af jeres afslutningsproces!

Få at vide, hvordan du kan forbedre din afslutningsproces med specialudviklede løsninger. Kontakt os, og lad os diskutere dine resultater allerede i dag!

Ja, jeg vil gerne vide mere – kontakt mig.

Test jeres finansielle afslutningsproces

Spørgsmål 1-7 af 21

Har din virksomhed en politik for finansielle afstemninger?

Har din virksomhed defineret faste tidspunkter for, hvornår afstemninger bør udføres?

Har din virksomhed overblik over status på afstemningerne?

Har din virksomhed prioriteret afstemninger ud fra væsentlighed og risiko?

Er det kommunikeret ud, hvilke risici der reduceres ved udarbejdelse af afstemningen?

Er afstemningsproceduren dokumenteret og kendt for dem som udfører den?

Bliver afstemningsproceduren revurderet periodisk?

Følger afstemningerne gældende lovgivning?

Dokumentere din virksomhed alle balanceposter?

Er periodeafslutningen styret af en risikobaseret tilgang?

Er balance kontiene kategoriseret efter risiko?

Bliver opgaverne knyttet til periodeafslutningen godkendt af en som ikke har udført den?

Er kontroltiltagene (afstemningsprocedure, systemkontroller) dokumenteret for brugerne?

Har dine medarbejdere forståelse for risici i forbindelse med periodeafslutningen?

Afstemmes/dokumenteres alle balanceposter?

Er periodeafslutningen en kontrolleret/styret proces?

Har din virksomhed et samlet overblik over status på periodeafslutningen?

Er de, der udfører periodeafslutningen bekendt med love og regler i forbindelse med periodeafslutningen?

Er de, der udfører periodeafslutningen bekendt med risici knyttet til afstemningsopgaverne?

Er godkendelsesprocessen beskrevet?

Er der beskrevet, hvordan dokumentationen i periodeafslutningen skal udformes?

Gratis vurdering af jeres afslutningsproces!

Få at vide, hvordan du kan forbedre din afslutningsproces med specialudviklede løsninger. Kontakt os, og lad os diskutere dine resultater allerede i dag!

Ja, jeg vil gerne vide mere – kontakt mig.

Test jeres finansielle afslutningsproces

Oversigt over dine resultater

Styring af den finansielle afslutningsproces

Afstemnings håndtering

Finansiel kontrol og overholdelse af lovgivning

Læs mere nedenfor, eller lad os vise dig, hvordan du forbedrer din proces

Styring af den finansielle afslutningsproces

Målet med styring af periodeafslutningen er, at producere nøjagtige regnskaber og håndtere alle de aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre en vellykket periodeafslutning. Processen har ofte stramme deadlines og skal være struktureret, effektiv og gennemsigtig.

Desuden er der øget fokus på at arbejde i overensstemmelse med interne kontrolopgaver og regnskabsregler. Processen starter, hvor ERP-transaktionen slutter, og kaldes også R2R (Record to Report).

Mål og nøgleelementer for at opnå effektivitet. Hvordan man automatiserer og moderniserer.

Afstemnings håndtering

Afstemningsprocessen er inkluderet i organisationens interne kontrolprocedurer, hvor finansielle risici reduceres via kontrolaktiviteter. Den omfatter finansielle afstemningsopgaver som f.eks. bankafstemning, matchning af reskontroer og kontrol af overensstemmelse i skyldige omkostninger.

For at sikre en effektiv proces bør opgaverne prioriteres ud fra risiko og væsentlighed og fordeles ud over den finansielle kalender, så arbejdsbelastningen i bestemte perioder mindskes. En veldokumenteret afstemningsprocedure er ligeledes vigtig.

Opnåelige gevinster, vigtige elementer til overvejelse. Hvordan man automatiserer og moderniserer.

Finansiel kontrol og overholdelse af lovgivning

Der er to primære grunde til at etablere finansielle kontrolforanstaltninger: Organisationernes aversion mod finansiel risiko, og dernæst overholdelse af love og bestemmelser. En kæmpe udfordring i arbejdet for at skabe en effektiv ramme for kontrolforanstaltninger er, at få gjort alle rutinerne og kontrolopgaverne funktionelle.

For at opnå god og relevant finansiel kontrol er der behov for processtyring. Processen skal også være gennemsigtig, og personalet skal informeres om, hvordan risikoen reduceres. COSO er den mest anerkendte ramme for intern kontrol med finansiel rapportering.

Hvorfor dette er vigtigt og nøgleelementer til opnåelse af kontrol. Moderne løsninger, der sikrer overholdelse af love og bestemmelser.

Gratis vurdering af jeres afslutningsproces!

Få at vide, hvordan du kan forbedre din afslutningsproces med specialudviklede løsninger. Kontakt os, og lad os diskutere dine resultater allerede i dag!

Ja, jeg vil gerne vide mere – kontakt mig.
Ja
Delvis
Nej
Vis dine svar
Skjul dine svar
Din afstemningsproces har et stort forbedringspotentiale. Et specialudviklet værktøj som ACCOUNTS vil spare dig masser af tid og give dig en effektiv proces med langt mindre risiko.
Din afstemningsproces kan godt forbedres. Vi foreslår, at du overvejer at bruge et specialudviklet værktøj som ACCOUNTS til at øge effektiviteten og reducere risikoen.
Din afstemningsproces er i god form. Hvis du ikke anvender et specialudviklet værktøj til denne proces, vil ACCOUNTS være det perfekte værktøj til fuldkommen styring af dette område.
Dine kontrolrutiner og -aktiviteter kan forbedres. Med et værktøj som TASK MANAGER kan du styre alle dine tilbagevendende opgaver, sikre optimal driftskontrol og få et solidt system til intern kontrol.
Dine kontrolrutiner og -aktiviteter er endnu ikke helt på plads. Som en hjælp til at komme helt i mål vil et værktøj som TASK MANAGER give dig optimal driftskontrol og et solidt system til intern kontrol.
Flot! Det ser ud til, at du har de fleste kontrolrutiner og -aktiviteter på plads. Sidste trin er formentlig at benytte et digitalt værktøj som TASK MANAGER med kontrolspor og oversigt i realtid.
Din proces for afslutningsstyring kan forbedres. Brug af et værktøj som BALANCER vil hjælpe dig med at få afsluttet til tiden og opnå en struktureret og effektiv proces, hvor love og regler overholdes, samtidig med at processen er gennemsigtig.
Jeres afslutningsproces er ikke dårlig, men der er nogle få områder, hvor I kan forbedre jer. Brug af et værktøj som BALANCER vil gøre din afslutningsproces endnu bedre og mere effektiv.
Jeres afslutningsproces ser ud til at være rigtig god! Alt ser ud til at være i orden. Dit udgangspunkt for at bruge BALANCER er perfekt, hvis du gerne vil mestre processen optimalt.