Ledende aktører innen programvare for periodeavslutning slår seg sammen for å danne en omfattende og innovativ portefølje av økonomiske løsninger som støtter virksomheter over hele verden.

Dallas, TX – 1. november 2017Trintech, en ledende global tilbyder av integrerte, skybaserte Record to Report-programvareløsninger for økonomiavdelingen, kunngjorde i dag at de har kjøpt opp Adra Software, en ledende tilbyder av programvare for periodeavslutning og avstemming på det europeiske markedet. Med dette oppkjøpet utvider Trintech porteføljen sin av fremragende økonomiske løsninger for å bedre kunne møte behovene til eksisterende og fremtidige kunder over hele verden. I tillegg øker Adra Softwares sterke lokale kundegrunnlag den europeiske tilstedeværelsen til Trintech og gjør selskapet til den fremste tilbyderen av Record to Report-løsninger på det europeiske markedet. Det sammenslåtte selskapet skal hete Trintech.

Adra Softwares økonomiløsninger, f.eks. den unike arbeidsflytprogramvaren, støtter Trintechs visjon om å gi kundene muligheten til å bruke teknologi som møter deres egne spesifikke behov. Enten behovet bare gjelder en spesifikk prosess, som avstemminger, eller det er et bredere fokus på full økonomisk omstilling, møter Trintechs portefølje virksomhetens behov i dag og i fremtiden.

“Vi er svært glade for å kunngjøre at vi legger Adra til i porteføljen vår av økonomiløsninger. Sammen er vi bedre i stand til å møte Record to Report-behovene til virksomheter over hele verden,” sier Teresa Mackintosh, CEO i Trintech. “Dette oppkjøpet er nok et bevis på Trintechs engasjement for å styrke porteføljen vår, både gjennom organisk, målrettet utvikling og kjøp av den beste teknologien på markedet.”

Adra Software tilbyr skybasert programvare for periodeavslutning og avstemming, inkludert: ACCOUNTS, transaksjonstilpasset programvare, BALANCER, programvare for dokumentasjon av balansen, TASK MANAGER, programvare for å strømlinjeforme periodeavslutningen og RECEIVABLES, programvare for håndtering av fakturainnbetalinger.

“Vi er glade for å bli med på Trintech-laget og fortsette arbeidet med å tilby løsninger som bidrar til å modernisere og effektivisere økonomifunksjonen,” sier Lars Owe Nyland, CEO i Adra Software. “Eksisterende Adra-kunder vil få direkte tilgang til et utvidet tilbud av løsninger og nye kunder kan få behovene sine møtt på en bedre måte i den sammenslåtte porteføljen vår.”

Trintech vil fortsette å tilby, støtte og markedsføre Adra Softwares løsninger til det globale markedet i tillegg til flaggskipet Record to Report-programvaren, inkludert Cadency®, T-Recs®, ReconNET™ og Trintech Disclosure Management®.

Om Trintech
Trintech, Inc. gikk foran i utviklingen av Financial Corporate Performance Management (FCPM)-programvare for å optimalisere Record to Report-prosessen. Fra avstemming av store transaksjoner og strømlinjeforming av daglig drift, til automatisering og styring av balanseavstemming, journaloppføringer, bankgebyranalyse, rapportering, administrasjon, risiko og regeloverholdelse – Trintechs portefølje av økonomiløsninger, inkludertCadency®, Trintech Disclosure Management®, ReconNET™ og T-Recs®, bidrar til styring av alle sider ved periodeavslutningsprosessen. Over 1700 kunder over hele verden – inkludert de fleste i Fortune 100 – støtter seg på vår skybaserte programvare for å øke effektiviteten, redusere kostnadene og forbedre styringen og gjennomsiktigheten i globale finansorganisasjoner.

Trintech har hovedkvarter i Dallas, Texas, og kontorer over hele USA, Storbritannia, Australia, Frankrike, Irland, Nederland og de nordiske landene, samt strategiske partnere i Sør-Afrika, Latin-Amerika og Stillehavasia. For å få vite mer om Trintech kan du besøke www.trintech.com eller følge oss på LinkedIn, Facebook ogTwitter.

Om Adra Software
Adra Software utvikler og markedsfører programvare for økonomistyring og periodeavslutningsprosesser, slik at økonomimedarbeidere kan jobbe smartere og raskere, med bedre kontroll og nøyaktighet. Løsningene strømlinjeformer og standardiserer økonomiavdelinger og gir dem oversikt over selskapets avstemmingsprosess i sanntid.
Med over 25 års erfaring er Adra Software markedsledende og har over 1400 kunder. For å få vite mer om Adra Software kan du besøke www.adra.com/no.

Er du kunde av Adra? Les mer her.

Mediekontakt:
Kelli Shoevlin
1 (972) 739-1680
Kelli.Shoevlin@trintech.com