Med Adras unike avstemmingsløsning har flere tusen selskaper fått en bedre og mer interessant hverdag. Her forteller noen av våre kunder hvordan manuelt, vanskelig og tidkrevende arbeid ble enkelt takket være en teknisk løsning.

Automatiserte bankavstemminger er nå en ganske naturlig del av mange bedrifters rutine for å få et nøyaktig regnskap. IT-systemer har tatt over det manuelle og tidkrevende arbeidet, men det endrer ikke kravene til dokumentasjon av avstemmingen, som må være i samsvar med lover og kunne brukes ved revisjon.

– Før vi fikk Adra ACCOUNTS var avstemming tungrodd og tidkrevende. Nå avstemmer vi enkelt, oversiktlig og korrekt. Dermed kan vi gi det fra oss med full visshet om at alt stemmer og er sporbart, sier regnskapsmedarbeider i Nemi Forsikring, Oddrun Fristad.

  Toyota Financial Services velger BALANCER Toyota Financial Services, Sverige, har inngått avtale med Adra Match AB om anskaffelse av månedsavslutningsprogrammet BALANCER. Dere velger å inngå avtale nå rett etter lansering, hvorfor? “Når jeg så BALANCER innså jeg med engang dens nytteverdi, hvor mye besparelser den kan gi oss, samt hvor stor etterspørselen fra andre […]