En god og effektiv periodeavslutningsprosess er avhengig av økonomiavdelingens evne til å levere nøyaktig, kvantitativ og kvalitativ økonomisk informasjon. For å kunne levere under presset av stadig kortere tidsfrister, er det to ting som er avgjørende: moderne systemer og robuste prosesser.

Denne prosessen starter der ERP-transaksjonsposteringen slutter, og blir ofte referert til som en R2R-prosess (Record-to-Report). En strømlinjeformet (lean) avslutning blir generelt definert som en kostnadseffektiv prosess (raskere, rimeligere og med færre mennesker), som kan oppnås med en standardisert risikobasert tilnærming, der prosedyrene blir beskrevet og det er transparente prosesser for alle som er involvert.

Adra Task Manager_Task List_ Month End Close

 

Adras løsning for periodeavslutning

Strukturert prosess – Definer en standardisert periodeavslutningsprosess på tvers av organisasjonen. Bruk arbeidsflyt med forretningsdrevne regler og gjennomfør kontroll med arbeidsdeling. Få bekreftelse på og formidle etterlevelse av retningslinjer og rutiner for å sikre at de lovpålagte kravene blir overholdt.

Kontroll – Hvem gjør hva og når, med historisk logg av alle aktiviteter. Ivareta dokumentasjon av internkontrolloppgaver og pålagt regnskapsdokumentasjon. Få oversikt i sanntid på tvers av avdelinger og land.

Effektivitet – Oppnå en raskere avslutning og økt effektiviteten. Adras skybaserte løsning har automatiserte kontroller og ERP-integrasjoner. Dette gjør at du sparer tid i prosessen slik at du kan konsentrere deg om de riktige tingene. Følg med på fremdriften med varsler i sanntid og dashbord for å optimalisere avslutningsprosessen.

Adras produkter innenfor periodeavslutning

 

TASK MANAGER

Organiser oppgavelister og prosesser, overvåk og strømlinjeform underveis. Fordel ansvar, dokumenter retningslinjer og prosedyrer, og sørg for at ingen aktivitet blir glemt. Les mer.

BALANCER

Dokumentasjon av balansen, ingen flere permer eller manuelle rutiner. En sentralisert plattform for en standardisert avstemmingsmal for hele organisasjonen. Les mer.

ACCOUNTS

Automatisk avstemming av kontoer med høy transaksjonsfrekvens, for eksempel bankkontoer, kreditt-/debetkort, periodiseringskontoer, kontoer for konsernmellomværende og interimskontoer. Les mer.

INTEGRATION HUB

Integrasjon med ERP-systemer for å laste opp blant annet saldoer, reskontro og transaksjoner. Integreres med Microsoft, SAP, Oracle, NetSuite og alle andre ERP-systemer.

Ta en test og få en evaluering av deres periodeavslutningsprosess.