Avstemming er ett av områdene innenfor økonomisk styring hvor det kan oppnås effektivitet gjennom strukturert organisering av avstemmingsaktiviteter, og bruk av smart programvare som øker automatiseringen på alle trinn hvor det er mulig.

Avstemmingsprosessen inngår i selskapets interne kontrollrutiner hvor økonomisk risiko reduseres gjennom kontrollaktiviteter. Disse vil omfatte avstemmingsaktiviteter som bankavstemming, matching av reskontro og periodiseringskontoer. I tillegg er driftsmessige avstemmingsaktiviteter viktig som for eksempel analytisk gjennomgang av salgstall for å oppnå konsistens og dataintegritet.

Automate tedious reconcilaition tasks

Fordeler med prosesstyrt avstemming:

  • Sikre nøyaktighet av økonomiske data og reduser risikoen for finansiell feilinformasjon
  • Etterleve lover, regler og beste praksis
  • Fokuser på vesentlighet og risiko for å bruke ressursene på de riktige avstemmingene
  • Oppnå optimal ressursplanlegging med forbedret effektivitet og kvalitet

 

Hovedelementer som må vurderes i avstemmingsprosessen:

  • Få et tydelig bilde av status på avstemmingsprosessen. Hvem har gjort hva, når og hvordan
  • Gi og få innsyn i den gjenstående og håndterte risikoen i avstemmingsprosessen
  • Automatiser manuelle aktiviteter med lav risiko: kontoer med nullsaldo, kontoer uten bevegelser og sammenligninger av hovedbok mot reskontro
  • Evaluer vesentligheten for kontoene
  • Koordiner avstemmingsprosessen med rammeverket for internkontroll 
  • Informer og kommuniser med alle som er involvert i prosessen

 

Hvordan Adra støtter prosesstyrt avstemming:

 

ACCOUNTS

En avansert og effektiv programvare for matching av transaksjoner som støtter automatisk avstemming av alle typer data. Alle former for finansielle- og operasjonelle avstemminger støttes, og fokuset kan rettes utelukkende mot unntakene for å sikre dataintegritet på en effektiv måte. Les mer.

TASK MANAGER

Organiserer hele avstemmingsprosessen ved å få en sanntidsoversikt over alle oppgavelister og statuser, forfallsdatoer og oppgavetildelinger. Løsningen gir også oversikt over kontrollaktivitetene for å sikre transparens og etterlevelse av regelverket. Ved hjelp av TASK MANAGER kan organisasjonen få en strømlinjeformet (lean) avstemmingsprosess. Les mer.

BALANCER

Utviklet for å organisere dokumentasjons- og kontoavstemmingsoppgaver av balansen i periodeavslutningen. Godkjenningsprosess og detaljert revisjonsspor gir integritet til de avstemte balansenepostene. Beskrivelser av avstemmingsprosedyrene og risikokategorisering for hver konto gir konsistens og transparens i periodeavslutningen. Les mer.

Ta en test og få en evaluering av deres periodeavslutningsprosess.