For å oppnå økonomisk kontroll er det avgjørende med strukturert styring av forretningsprosesser (BPM). Denne prosesstyringen består av to hovedelementer:

 1. Beskrive effektive økonomiske prosesser
 2. Sikre at prosessene fullføres i henhold til prosedyrebeskrivelsen.

Standardisering av forretningsprosessene øker kontrollen, effektiviteten og reduserer kostnadene i økonomifunksjonen. Det er en avgjørende kombinasjon for en vellykket og strømlinjeformet (lean) prosess. Ved å fokusere på kontinuerlig forbedring av prosessene, med vekt på risiko og vesentlighet, vil prosesseffektiviteten øke med tiden.Financial Process Management 20160118

Målet med styring av finansielle prosesser:

 • Styring av selskap
 • Mål- og resultatstyring
 • Etterlevelse av lover og regler
 • Effektivitet
 • Kvalitet

 

Hovedelementer i styring av finansielle prosesser:

 • Definere ytelsesindikatorer (KPI) for måling av de finansielle prosessene
 • Transparens i prosessflyten
 • Holde kostnadene ved implementering og utrulling av nye prosedyrer lave
 • Ytelsesmåling med fokus på områder for forbedring
 • Risikobasert tilnærming

 

Hvordan Adra støtter styring av finansielle prosesser:

 

TASK MANAGER

Beskriv og organiser oppgaver i de finansielle prosessene. Oppnå konsistens i arbeidsoppgavene gjennom transparente og definerte prosesser. Omfordele ressurser på en optimal måte. Les mer.

BALANCER

Organisere balanseavstemming med fokus på en effektiv prosess. Integrere med ethvert ERP-system og automatiser avstemmingsprosessen. Les mer.

 

Ta en test og få en evaluering av deres periodeavslutningsprosess.