Alle Adras løsninger støtter COSO-rammeverket ved at de gir organisasjonen informasjon om oppgaver, risikoklassifisering, kontoformål, og status.

Adras produkter er utviklet for å gi støtte i internkontrollprosessen. Målsettingen vår er å tilby våre kunder løsninger som tilfredsstiller både behovet for optimal drift, en strømlinjeformet regnskapsavslutningsprosess og en solid systemstøtte for internkontroll. Les mer om COSO og internkontroll her.
Adra_COSOpyramid_20160212_NO

COSOs fem internkontrollkomponenter

Hvordan Adra støtter internkontroll

TASK MANAGER – er verktøyet der du kan planlegge internkontrolloppgaver og delegere disse oppgavene til resten av organisasjonen gjennom hele året. I tillegg gir TASK MANAGER deg en sanntidsoversikt over status for internkontroll. Eksempler på aktiviteter:

 • Gjennomføre risikovurderinger
 • Gjennomføre kontrollaktiviteter
 • Monitorering av internkontrollsystemet
 • Dokumentere internkontroll for ekstern revisjon

BALANCER – gjør at organisasjonen kan bruke et etablert internkontrollprogram eller etablere internkontrollelementer. BALANCER dekker viktige COSO-komponenter i forbindelse med periodeavslutning og dokumentasjon av balansen. Noen eksempler er:

 • Risikoklassifisering – BALANCER gir mulighet til å registrere risikoklassifiseringen for en balansekonto på grunnlag av selskapets risikovurdering.
 • Kontoformål – Informasjon om formålet med en bestemt konto. Her kan det for eksempel vises til relevante lover eller til bakgrunnen for risikoklassifiseringen.
 • Avstemmingsprosedyre – En beskrivelse av hvordan selskapet vil redusere den aktuelle risikoen, herunder dokumentasjon av kontrollaktiviteten knyttet til kontoen. Dette kan være en beskrivelse av hvordan avstemmingen gjøres med ACCOUNTS eller annen programvare for avstemming.
 • Kontoroller – Gjennom en strukturert godkjennelsesprosess gjør BALANCER det mulig å få optimal arbeidsdeling (Segregation of duties) i den den finansielle rapporteringsprosessen.
 • Revisjonsspor – Detaljerte logger gjør det mulig å få en oversikt over hvem som har gjort hva og når.

ACCOUNTS er en programvare for transaksjonsmatching innen ulike avstemmingsområder. Når det gjelder internkontroll og COSO, vil ACCOUNTS være et nyttig verktøy når man skal gjennomføre kontrollaktiviteter. Eksempler på risikoreduserende tiltak med ACCOUNTS:

 • Bankavstemming
 • Kredittkortavstemming
 • Interimsavstemming
 • Avstemming av forsystemer
 • Andre risikoreduserende avstemminger

Les mer om COSO og de fem internkontrollkomponentene.