Tilgang til vår økonomiprogramvare som en tjeneste gjennom skyen frigjør økonomiavdelinger. Kolleger kan jobbe parallelt og samarbeide på tvers av kontorer, byer og land. Systemet er tilgjengelig 24/7 via internett slik at en selv velger når oppgavene skal fullføres. 

Adra Cloud Technology

 

SIKKERHET – ikke bare for store bedrifter.

UTFORDRING: Behovet for å sikre verdifull økonomisk data og informasjon får stadig høyere prioritet. Alle vil ha fordelene som tilbys ved å ha neste generasjons datasikkerhetssystemer, men få har råd til det.

VÅR SKYLØSNING: Våre servere er plassert i sikre bevoktede datahaller. Bygningen er konstruert for å være sikker mot katastrofer, som for eksempel ved brann eller flom. Den er også godkjent til å være i samsvar med bransjestandarder i verdensklasse, som International Standard Organisation (ISO) og Information Security Management System (ISMS). Finn ut mer om Microsoft Azure’s sikre skyløsning. Dine data er beskyttet med de nyeste sikkerhetssystemer og kryptering, så nå har alle råd til den beste datasikkerheten med våre skyløsninger.

SIKKERHETSKOPIERING – slik at du aldri mister viktig data.

UTFORDRING: I periodeavslutningsprosessen er det viktig å ha tilgang til økonomisk data. Systemene må sømløst kommunisere for å eliminere risikoen for å miste data. I de sjeldne tilfellene data midlertidig forsvinner, må det raskt gjenopprettes og systemet startes på nytt umiddelbart.

VÅR SKYLØSNING: Vårt system er testet og eliminerer risikoen for å miste viktig økonomisk data. All data sikkerhetskopieres ved hjelp av vårt skybaserte sikkerhetskopiering med historisk oversikt over alle sikkerhetskopier. Vår skyløsning samler inn, komprimerer og overfører data slik at alt er klart til å bli gjenopprettet skulle det verste skje.

OPPDATERINGER – hold deg oppdatert automatisk.

UTFORDRING: I mange bedrifter er programvareoppdateringer planlagte og håndteres utelukkende av IT-avdelingen. Likevel kan de enkleste oppdateringene være vanskelige å planlegge og er ofte ikke høyt prioritert.

VÅR SKYLØSNING: Det fine med skybaserte løsninger ved oppdateringer er hastigheten og hvor enkelt det er. Når vi oppdaterer våre løsninger er du sikret siste utgave og tilgang til de nyeste funksjonene umiddelbart. Du trenger ikke vente på IT-avdelingen.

SKALERBARHET – betal etterhvert når du utvider. 

UTFORDRING: Har du opplevd å måtte tilpasse din generelle datakapasitet til å håndtere tidspunkter som krever høy ytelse? At du må betale og vedlikeholde til tross for at kapasiteten ikke brukes? Dette er naturligvis en ineffektiv og kostbar bruk av ressurser for å øke eller redusere datakapasiteten.

VÅR SKYLØSNING: Skalerbarhet gjør skyapplikasjoner annerledes, med evnen til å raskt øke eller senke kapasiteten etter ditt behov. Dette gjøres ved å klone oppgaver på flere virtuelle maskiner etter behov for å møte endringer i arbeidskrav. Det sikrer riktig kapasitet, høy hastighet og tilgang uansett hva dine behov er der og da.

IT-STØTTE – når det er nødvendig, ikke neste dag.

UTFORDRING: IT-avdelinger har mye å gjøre. Uansett hvor krevende din månedlige avstemmingsprosess er, vil ikke installasjon av programvare for periodeavslutningen få høyere prioritet hos dem.

VÅR SKYLØSNING: Ved å benytte skyløsninger vil man unngå betydelige kostnader forbundet med investering i et datasenter. Dette inkluderer både å kjøpe og vedlikeholde komplisert maskin- og programvare. Det er ikke nødvendig å kjøpe servere og datamaskiner, dyr programvare eller at IT-personalet må lære seg nye applikasjoner. Det er en stor fordel å unngå ekstra kostnader, spesielt for mindre bedrifter.

Installasjonsprosessen forenkles når du ikke må installere og kjøre programmet på egen server. Bare logg på og kom i gang. Konfigurasjon, vedlikehold og support er tatt hånd om, slik at du unngår ekstra kostnader forbundet med servere, operativsystemer, vedlikehold og opplæring.

YTELSE I VERDENSKLASSE – for alle bedrifter

Med mer enn 8000 brukere og tilfredshetsfaktor på 98% kan vi trygt si at vår tekniske plattform og løsninger virker svært godt. På kun ett år behandlet vi over 1,5 milliarder transaksjoner i Europa. Ikke nok med det. I følge en studie gjennomført av Microsoft, rapporterte 80% av alle bedrifter som byttet til skyløsninger ytelsesgevinst innen seks måneder.