I filmerna nedan berättar Astellas Pharma Nordic, ett av världens största läkemedelsföretag, om sina erfarenheter av att använda BALANCER. Se hur Astellas:

  • Får en överlägsen och väl definierad process i (månads) bokslutsarbetet
  • Säkerställer full överensstämmelse av regler och lagar (GRC)
  • Snabbt och enkelt installerade och förstod hur BALANCER används

Läs mer om BALANCER här eller Kontakta oss för mer information