AFA Försäkring väljer BALANCER

AFA Försäkring är kollektivavtalets försäkringsbolag, som ägs av LO, Svenskt Näringsliv och PTK.

Bokslutsprocessen i AFA Försäkring bygger idag på manuella processer för kontoavstämning och bokslutsbilagor. Kontoavstämningarna görs på ett icke-standardiserat sätt där respektive kontoansvarig har ett eget format och egna verktyg för avstämningarna. Dokumentationen för avstämningarna lagras i pappersform och scannas manuellt in i samband med årsboksluten.

AFA Försäkring vill se vilka möjligheter som finns att förbättra IT-stödet för förbättrad kontoavstämning i bokslutsprocessen och har därför ingått avtal med Adra och dess lösning BALANCER, säger Jens Zetterberg, projektledare.

Adra BALANCER ger AFA Försäkring:

 • Digitaliserad lösning för kontoavstämning
  Ett digitalt verktyg för kontoavstämning som inkluderar lagring av bilagor och underlag i ett digitalt arkiv.
 • Standardiserad process med central överblick, bättre kontroll och högre kvalitet i bokslut
  Process och digitalt verktyg som ger överblick över progress i arbetsflödet och möjliggör spårbarhet i revision.
 • Strukturerad gransknings- och godkännandeprocess för kontoavstämning
  En lösning som innebär fördefinierade roller och behörigheter per konto och därmed tydligt ansvar i kontoavstämningen.
 • Delvis automatiserad lösning för kontoavstämning
  Ett digitalt verktyg som möjliggör automatisk kontoavstämning.

Mer information om BALANCER