Avstämningshantering är ett finansiellt styrningsområde där flera effektiviseringar kan uppnås genom en strukturerad organisation av avstämningsaktiviteter och användning av smart programvara för att öka automatiseringen i alla steg där så är möjligt.

Avstämningsprocessen ingår i företagets interna kontrollprocedurer där finansiella risker åtgärdas genom kontrollaktiviteter. I detta ingår finansiella avstämningsaktiviteter som bankavstämning, reskontramatchning och konsekvensbedömning av upplupna kostnader/intäkter.  Dessutom är även verksamhetsavstämningsaktiviteter, som analys av försäljningssiffror för konsekvensgranskning samt dataintegritet för ERP-system också en viktig del av avstämningshanteringen.dator_krullinjer_CMYK

 

Fördelar med avstämningshantering:

  • Säkerställa att finansiella data är korrekta samt åtgärda risker med finansiella felaktigheter
  • Följa regler och föreskrifter samt best practice-metodik
  • Uppnå optimal resursplanering med effektivitet och kvalitetsförbättringar

 

Nyckelelement att beakta i avstämningsprocessen:

  • Få en tydlig bild av avstämningsprocessens status. Vem har gjort vad, när och hur
  • Tillhandahålla och synliggöra åtgärdade och hanterade risker i avstämningsprocessen
  • Automatisera manuella lågriskaktiviteter som konton med nollsaldon, konton utan aktivitet samt jämförelse mellan huvudbok och reskontra
  • Utvärdera väsentlighet för konton
  • Få korrekt prioritering inom avstämningsprocessen med ett internt kontrollramverk
  • Kommunicera och informera alla team och chefer som ingår i processen

 

Så här stöds avstämningshanteringen av Adra:

 

ACCOUNTS

En avancerad och effektiv programvara för transaktionsmatchning med stöd för automatisk avstämning av alla typer av data. Har stöd för alla typer av finansiella och verksamhetsmässiga avstämningar, och fokus kan styras exklusivt till undantag för att effektivt säkerställa korrekta data. Läs mer.

TASK MANAGER

Organiserar hela processen för avstämningshantering genom att ge en oöverträffad överblick över alla aktivitetslistor och statusar, förfallodatum samt ansvarsfördelningar i realtid.  Utöver finansiella avstämningsuppgifter kan programvaran också användas för att hålla reda på verksamhetsmässiga och interna kontrollaktiviteter för att säkerställa transparens och regelefterlevnad. Task Manager hjälper organisationen att få en lean-process för avstämningshantering. Läs mer.

BALANCER

Utvecklad för att organisera dokumentations- och kontoavstämningsuppgifter för balansräkningen vid bokslut. Godkännandeprocessen och detaljerade spårningsmöjligheter ger avstämda saldon integritet. Beskrivningar av procedurer för avstämning samt riskbedömning av alla konton ger konsekventa resultat och transparens för inställningen till åtgärdande av finansiella risker. Läs mer.