Finansiell kontroll och regelefterlevnad är en grundläggande del av ett företags ERM-ramverk (Enterprise Risk Management), vilket potentiellt kan omfatta flera av dessa branschspecifika föreskrifter och rapporteringsprocedurer.

Utöver ökat regeltryck (SOX, avsnitt 404, COBIT, PCI, ISO 17799/27002) kan ett företags önskade nivå på ekonomisk risk i stor utsträckning avgöra vilka åtgärder som ska vidtas för finansiell kontroll. Det finns flera ramverk och riktlinjer som ger en metodisk hantering av utvecklingen av finansiell kontroll. COSO är det mest globalt erkända ramverket och flera länder använder detta som grund för sin lagstiftning gällande intern kontroll av finansiell rapportering.

 

Målet för finansiell kontroll och regelefterlevnad:

 • Lita på och säkerställa siffrornas integritet!
 • Följa regler och föreskrifter
 • Identifiera risker och upprätta procedurer för att eliminera dem

 

Operational efficiency_final

Utmaningar i verksamheten

Verksamheten har flera utmaningar när det gäller att upprätta ett ramverk för effektiv intern kontroll och säkerställa att definierade rutiner och styrningsaktiviteter ingår i den dagliga verksamheten. De vanligaste utmaningarna som vi identifierat är:

 • Dokumentation av ramverket – ofta svårtillgängligt, i många versioner och ofullständigt
 • Resultat av kontrollaktiviteter – ej automatiskt schemalagda, resultat saknar ofta underlag
 • Synlighet i hur omfattande kontrollaktiviteter när, övergripande regelefterlevnad samt områden med ej åtgärdade risker. Ej i realtid och ej centraliserat

 

Processhantering och transparens

För en god intern kontroll krävs processhantering och transparens i processerna genom att organisationen informeras om risker och hur riskerna kan åtgärdas. Nyckelelement för ett lyckat ramverk för finansiell kontroll och regelefterlevnad:

 • Informera organisationen om risker och hur de kan åtgärdas
 • Panel för riskstatus och kontrollramverket
 • Upprätta avstämningshantering som en del av processen

 

Hur Adra stöder finansiell kontroll och regelefterlevnad:

 

TASK MANAGER

 • Dokumentation, schemaläggning och inhämtning av status i realtid för interna kontroller.
 • Task manager har paneler som går på djupet med detaljerad dokumentation och spårningsmöjligheter för utförda kontrollaktiviteter (prestation, utvärdering, testning). Läs mer.

BALANCER

 • Bedöm konton i balansräkningen baserat på risk och väsentlighet, schemalägg (månadsvis/kvartalsvis, m.m.) och godkänna (en nivå eller flera) därefter.
 • Dokumentera kontrollprocedurer och regelkrav för att åtgärda identifierade risker och säkerställa att dessa utförs inom avstämningen.
 • Uppnå transparens för processerna genom centralisering av information och kommunikation. Dokumentation av konton i balansräkningen enligt föreskrifter. Läs mer.

ACCOUNTS

 • Åtgärda risker som identifierats för konton i balansräkningengenom en transaktionsavstämning (t.ex. Bankavstämning, reskontraavstämning, huvudboksavstämning m.m.)
 • Automatisera verksamhetens kontroller av transaktionsavstämning för att personalen säkert ska fokusera på mer riskbetonade omatchade undantag. Läs mer.