Ekonomistyrning kräver en strukturerad BPM-metod (Business Process Management). Processhantering består av två nyckelelement:

 1. Beskriva effektiva finansiella procedurer
 2. Säkerställa att processer slutförs enligt beskrivna procedurer

Standardisering av affärsprocesser ökar effektiviteten och minskar kostnaderna för ekonomifunktionen, vilket är en mycket viktig kombination för en lyckad Leanprocess. Genom att fokusera på kontinuerlig förbättring av procedurer med betoning på risk och väsentlighet kan processen bli allt mer effektiv efter hand.

Circles - Svenska

 

Målet för hanteringen av ekonomiprocesser:

 • Ledning av företaget
 • Prestationshantering
 • Följa regler och föreskrifter
 • Effektivitet
 • Kvalitet

 

Nyckelelement i hantering av ekonomiprocesser:

 • Definiera nyckeltal för mätning av ekonomiprocesser
 • Transparens för processflödet
 • Minimerad kostnad för implementation och införande av nya processer
 • Kontinuerlig förbättring, mätning och granskning
 • Riskbaserad inställning

 

Så här stöds ekonomiprocesshanteringen av Adra:

TASK MANAGER

Beskriv och organisera uppgifter i ekonomiprocessen. Visa var ansvaret ligger genom transparenta och väl definierade processer. Omfördela resurser optimalt. Läs mer.

BALANCER

Organisera balansräkningsavstämningar med fokus på en effektiv process. Integration med valfritt ERP-system och automatisering av avstämningsprocessen. Läs mer.