Alla Adras bokslutslösningar stöder COSO-modellens ramverk inom informationshantering samt kommunikation, eftersom Adras lösningar ger företaget information om uppgifter, risknivå, syftet med och status för finansiella konton.

Adra erbjuder en kombination av flera olika produkttyper som förstärker och stöder internkontroll. Vårt mål är att erbjuda våra kunder lösningar som uppfyller behovet av operationell excellens och en effektiv bokslutsprocess samtidigt som de ger gediget systemstöd för internkontroll. Läs mer om COSO och internkontroll här.Adra_COSO_pyramid_20151215

COSO:s fem komponenter inom internkontroll

 

Så underlättar Adra internkontroll

TASK MANAGER – Är verktyget där du kan planera och delegera internkontrolluppgifter till den övriga organisationen under året. TASK MANAGER ger dig dessutom en statusöversikt över internkontrollen i realtid. Exempel på aktiviteter:

 • Genomföra riskbedömningar (Riskbedömning)
 • Test av internkontroller (Övervakning)
 • Genomföra kontrollaktiviteter (Kontrollaktiviteter)
 • Förbereda internkontrollrapporter för externrevision

 

 

BALANCER – Ser till att företaget använder ett etablerat internkontrollprogram eller inför internkontrollåtgärder. Eftersom BALANCER endast behandlar några av de operativa komponenterna kopplade till risk i balanskontona för internkontrollen, är det viktigt att komma ihåg att samtliga COSO-komponenter måste beaktas för fullständig efterlevnad.

 • Risknivå – BALANCER gör det möjligt att ange risknivån för ett balanskonto baserat på företagets riskbedömning.
 • Kontosyfte – Information om syftet med ett specifikt konto. Det kan vara referenser till relevanta lagar eller bakgrunden för riskklassificeringen. 
 • Avstämningsprocess – Beskrivning hur företaget avser att begränsa den adresserade risknivån, inklusive dokumentation av kontrollåtgärden som är kopplad till kontot. Detta kan vara en beskrivning av hur avstämningen görs med ACCOUNTS eller andra avstämningsprogram.
 • Kontoroller – BALANCER möjliggör implementering av en fördelning av uppgifter relaterad till den finansiella rapporteringsprocessen.
 • Aktivitetslogg – Detaljerade loggar gör att revisionen kan följa vem som har gjort vad och när.

 

ACCOUNTS – Ett transaktionsmatchningsprogram som används för att matcha transaktioner på flera olika sätt och för olika avstämningsområden. När det gäller internkontroll och COSO är ACCOUNTS ett praktiskt program för upprättandet av kontrollåtgärder. Exempel:

 • Bankavstämning
 • Kreditkortsavstämning
 • AAndra riskreducerande avstämningar

 

Läs mer om COSO och de fem viktigaste komponenterna inom internkontroll.