Styrelseordförande

Nationalitet

Svensk

Utbildning

Civilekonom från Stockholms Universitet

Styrelsemedlem

Nationalitet

Dansk

Utbildning

MBA från Harvard Business School och Civilekonomexamen från Köpenhamns Universitet

Styrelsemedlem

Nationalitet

United States of America