Att använda vår ekonomiska programvara som en tjänst (SaaS) i molnet frigör ekonomiavdelningars arbetstid. Istället för att begränsas av att behöva samarbeta på samma kontor kan kollegor arbeta var och en för sig och ändå samarbeta oavsett om de befinner sig vid samma bord eller på helt olika kontor, olika städer eller till och med i olika länder. Man kan också välja vilken tid på dygnet som man gör klart arbetet eftersom hela systemet är tillgängligt via internet på alla dygnets timmar och alla årets dagar. 

Adra Cloud Technology

SÄKERHET – inte bara för storföretag.

UTMANING: Behovet av att skydda värdefull ekonomisk information är ständigt en hög prioritet. Alla vill ha fördelarna som nästa generations datasäkerhetssystem ger – men få har råd med dem.

VÅR MOLNLÖSNING: Våra servrar finns i säkra och bevakade serverhallar. Byggnaderna är konstruerade för att vara nästan ”immuna” mot  olyckor, såsom brand, översvämning eller inbrott. De har också blivit oberoende undersökta och bekräftats leva upp till världsklassade industristandarder från International Standard Organisation (ISO) och för Information Security Management System (ISMS). Lär dig mer om Microsoft Azures pålitliga Molntjänst. All er data skyddas med de allra senaste tekniska systemen och krypteringarna, så att alla nu har råd med överlägsen datasäkerhet genom våra molnbaserade lösningar.

BACKUP – så viktig information aldrig försvinner.

UTMANING: Att ha snabb och enkel tillgång till ekonomisk information är viktigt för avstämningsprocessen. Systemen måste fungera sömlöst samtidigt som risken att förlora data måste elimineras. Om det ändå undantagsvis skulle ske, så måste data snabbt återställas och systemen startas om direkt.

VÅR MOLNLÖSNING: Vårt beprövade backup-system eliminerar risken för att förlora ekonomisk data. All data säkerhetskopieras genom vårt backupsystem i världsklass med loggar mellan alla backuppunkter. Vårt SaaS-system samlar, komprimerar och förflyttar data till vårt externa backupsystem, och där ligger det redo för att hämtas igen om det värsta skulle hända.

UPPDATERINGAR – håll dig automatiskt uppdaterad.

UTMANING: I många företag planeras och hanteras programuppdateringar av IT-avdelningen. Men även den enklaste uppdateringen kan vara svår att få in i tidsschemat och placeras dessutom ofta långt ner på prioriteringslistan.

VÅR MOLNLÖSNING: Härligheten med molnbaserade uppdateringar är snabbheten och enkelheten. När vi uppgraderar våra mjukvarutjänster blir de genast tillgängliga för dig. Ingen behöver längre vänta på IT-avdelningen.

SKALBARHET – betala efter hur ni växer. 

UTMANING: Har du tänkt på att nivån på er datakapacitet måste utgå från när era system används som mest (när datatrafiken är som högst)? Att all datakapacitet som sedan inte används när det inte är hög datatrafik ändå måste betalas för och även upprätthållas? Det är ett kostsamt och ineffektivt sätt att hantera IT även i tillväxt- eller nedgångsperioder.

VÅR MOLNLÖSNING: Vad som gör molnapplikationer annorlunda är dess skalbarhet – förmågan att snabbt eskalera prestanda eller krympa den, beroende på företagets kapacitetsbehov. Detta uppnås genom att klona programvaran till multipla virtuella maskiner under högtrafik, för att möta de föränderliga behoven. Det försäkrar rätt kapacitet, hög fart och tillgänglighet oavsett tillfälliga behov.

IT-SUPPORT – när det behövs, inte i morgon.

UTMANING: IT-avdelningar har mycket att göra, en av många saker är att välja och installera programvara för månadsavstämning för era ekonomiavdelningar. Oavsett hur viktiga era månadsavstämningsprocesser än är, är det möjligt att det inte är något de prioriterar.

VÅR MOLNLÖSNING: Molntjänster eliminerar de stora kostnaderna som hör ihop med investeringen i ett datacenter. Det inkluderar inköp och underhåll av komplicerad hårdvara och mjukvara. Därmed finns det inget behov av att köpa servrar och datorer, dyr mjukvara, eller att kämpa med stora inlärningskrav för IT-personalen. Faktum är att det framför allt för många mindre företag är en enorm fördel att undvika så stora investeringar.

När nödvändigheten av att installera och köra applikationerna på era egna servrar försvinner, förenklas installationsprocessen dramatiskt – logga bara in och kör! Konfiguration, underhåll och support med mera tar vi hand om vilket eliminerar alla dolda kostnader som associeras med servrar, operativsystem, underhåll och inlärning.

PRESTANDA I VÄRLDSKLASS – för alla företag.

Idag kan vi med mer än 8 000 användare och en kundnöjdhet på 98 procent tryggt säga att vår tekniska plattform och våra system fungerar extremt bra. På bara ett enda år har vi hanterat över 1,5 miljarder transaktioner över hela Europa. Enligt en studie från Microsoft angav 80 procent av alla organisationer som hade gått över till molnbaserade tjänster att de uppnått prestandavinster inom sex månader. Med finansiell programvara i molnet är det lättare att uppnå operationell excellens.

Det var inte ovanligt med flera månaders avstämningar i högar på skrivborden. Nu stäms allt av löpande och är klart på bokslutsdagen.

Helene Sundström Nilsson, redovisningschef, Toshiba Tec Nordic