Key Features

Prissättningen av ACCOUNTS baseras på principen “betala bara för det du behöver”. Produkten passar alla organisationer oavsett storlek eller bransch – från multinationella företag till små organisationer med relativt stora transaktionsmängder.

Prissättningen baseras på tre parametrar:

  • Antalet transaktioner
  • Antalet användare
  • Antalet juridiska enheter (klienter)

Kontakta oss för en offert redan idag